18 en 21 april KASTEEL013

Logo ontwerp Studio Droombeeld
Tilburg had niet alleen een paleis, maar ook een heus kasteel. Het waren de 'heren van Tilburg' die dat bewoonden. Geen koninklijke familie! Een dergelijke sjieke woning werd destijds een 'steenen camer' genoemd. Vandaag de dag herinnert het Stenenkamerpark met de fundamenten van het kasteel van Tilburg ons nog daaraan.

Met support van Buurtcultuurfonds Tilburg ontwikkelde Saskia Dellevoet, community-art manager, het project KASTEEL013: een buurtcultuurproject met een koninklijk tintje. Wijkbewoners en professionals zetten met kunst en cultuur het voormalige Kasteel van Tilburg vanuit verleden-heden-toekomst weer feestelijk op de kaart. Op 18 april is iedereen van harte welkom bij de lezing van Bas Aarts over het kasteel van Tilburg in wijkcentrum De Poorten, Hasseltstraat. 

Enkele dagen daarna, op 21 april is het KASTEEL013 buurtcultuurfeest met een namiddag- en avondprogramma. 's Middags is er een KASTEEL013-route langs De Poorten waar een expositie is, de Kasteelhoeve en het Stenenkamerpark. Het hoogtepunt is een theatrale voorstelling van BOUWJAAR ’84, een Tilburgs theatercollectief dat met wijkbewoners en 200 jerrycans het kasteel opbouwt en weer afbouwt.

18 april
Lezing Bas Aarts
Wijkcentrum De Poorten, Hasseltstraat
19.30 uur

21 april
KASTEEL013-route: Expositie in De Poorten, Hasseltstraat 194; Kasteelhoeve diverse activiteiten (Hasseltstraat 256); Stenen Kamerpark. 
16.00 - 18.15 uur

KASTEEL013 Theatrale voorstelling
Bouw van een kasteel met 200 jerrycans  
18.30 - 19.00 uur

Voor meer informatie: website KASTEEL013