22 april 2017 Beiaardconcert Carl Van Eyndhoven

Zaterdag 22 april 2017 13.00 uur

Dit concert wordt georganiseerd door de Vrienden van de Tilburgse Beiaard.

Het concert is te beluisteren vanuit o.a. de Muzentuin of bij een van de terrassen. Stempels voor de stempelkaart haal je bij de gedenksteen onder aan de toren van de Heikese kerk.

Programma
  1. Si j’étais Roi (1852). Adolphe Ch. Adams (1803 - 1856)
  2. Frenella (Salon-fantasie). Carl Gänschals (1847 - 1906) 
  3.  In a Monastery Garden. Albert Ketèlby (1875 - 1959)
  4. Valses Poeticos (selectie). Enrico Granados (1867 - 1916) 
  5.  I Puritani - Fantasie pour Carillon. Vincenzo Bellini (uit: Compositien voor het klokkenspel 1861 – Utrecht) (1801 - 1835)
  6. Regrets (Boston-Waltz). Johan Frederik Pala (1892 - 1972)
  7. ‘Collection de morceaux pour Harmonies et Fanfares’ (Uitgaven van Kessels)  L’echo au Bois (Divertissement)  Salve Regina (Morceau Relgieux)  Valse Nationale (Wals over Nederlandsche Volksliederen
  8. Post Ludinum. Jef Denyne (1862-1941) 

Toelichting

De decennia die samenvallen met het koningschap van Willem II en Willem III worden in de geschiedenis van de beiaard vaak als de 'teloorgang van de beiaardcultuur' bestempeld. Toch is niets minder waar.  Uit recent onderzoek blijkt dat er wel degelijk op vele plaatsen nog een bloeiende beiaardpraktijk bestond in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Hierbij speelden beiaardiers - zoals hun collega’s dit ook in de voorgaande eeuwen deden - in op de heersende muzikale stijlen en smaken. Vooral operamuziek en salonmuziek kwam op hun repertoire voor.  Van dit operarepertoire zijn enkele boeiende arrangementen uit de tweede heflt van de negentiende eeuw bewaard gebleven, o.a. een virtuoze bewerking van Si j’étais Roi  van A. Adam. De salonmuziek uit die periode, vaak met tot de verbeelding sprekende titels, vormt voor hedendaagse beiaardiers een dankbaar en aantrekkelijk repertoire om te bewerken en… klinkt ronduit mooi op beiaard.

Diezelfde aantrekkelijkheid vinden we terug in de stukken die werden uitgegeven door Kessels voor harmonie en fanfare. Zij gebruiken vaak mooi effecten (bv. de echo) of spelen in op de herkenbaarheid van melodieën (bv. de liederen uit de Valse Nationale). Een stuk als het Salve Regina doet beroep op dezelfde ingetogen sfeer als In A Monastery Garden  van Ketèlby. In beide werken spelen de ‘klokken’ een hoofdrol…
Het Postludium  van Jef Denyn is het enige stuk dat speciaal voor beiaard is geschreven. Het wordt vaak beschouwd als het begin van de “Renaissance van de beiaard”… Een uitspraak die - zoals uit het programma blijkt - op zijn minst genuanceerd dient te worden.
Foto Rudi Klumpkens
Foto Rudi Klumpkens