HKK Tilborch Lezingen 'Student in verzet' en 'Mijlpaal lager onderwijs Tilburg 1920'

Theo Vogels, een student in verzet
HEEMKUNDEKRING TILBORCH  ORGANISEERT OP

donderdagavond  19 oktober

twee LEZINGEN

1. 'Theo Vogels, een student in verzet' door Joep Vogels, die net een boek over het leven van zijn omgekomen oom in de Tweede Wereldoorlog heeft geschreven. Uit meer dan 200 authentieke documenten, brieven, foto’s en krantenartikelen uit deze periode is zijn leven gereconstrueerd.

2. 'Mijlpaal lager onderwijs in Tilburg' door oud-wethouder Jan Timmermans over de Lager Onderwijswet uit 1920, die voor Tilburg van groot belang was. Na het onderwijs aan de arme kinderen door de zusters en fraters van Tilburg kwam de financiële gelijkstelling van bijzonder en openbaar onderwijs op het juiste moment.

Aanvang: 20.00 uur Locatie: Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75, te Tilburg

U bent van harte uitgenodigd.
Entree niet leden:  € 4.-  (inclusief koffie).