'Vertel es!' Op zoek naar de laatste getuigen WO II

Erfgoed Brabant zoekt persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog in Noord-Brabant

Kent u of heeft u een verhaal over de Tweede Wereldoorlog? En wilt u dat verhaal graag vertellen en doorgeven aan de toekomst? Kom dan naar het Cultureel Centrum De Schalm in Ons Koningsoord te Berkel-Enschot op 30 november!

75 verhalen 75 jaar bevrijding in 2019

Misschien heeft u al van het project gehoord of is dit de eerste keer. Crossroads Brabant is een initiatief om de persoonlijke verhalen en getuigenissen van de Tweede Wereldoorlog in Brabant te vertellen en te verzamelen. Het lijkt nog ver weg, maar tijdens de 75-jarige herdenking van de bevrijding van Brabant in 2019/2020, staan deze persoonlijke verhalen centraal. Om dit verhaal compleet te maken hebben wij u nodig! Daarom organiseert Erfgoed Brabant de bijeenkomst “Vertel es!”. Op deze avond kunt u uw persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog vertellen.

Deze avond wordt u ook bijgepraat over het project Crossroads Brabant 40|45 en de herdenking van 75 jaar bevrijding van Noord-Brabant. Graag leggen wij uit wat een Crossroadsverhaal is, waarom wij persoonlijke verhalen ophalen belangrijk vinden en wat er met uw verhaal gaat gebeuren.

Graag wil ik u namens de Stichting Crossroads Brabant 40|45 van harte uitnodigen voor de bijeenkomst op 30 november in het Cultureel Centrum De Schalm in Ons Koningsoord, Trappistinnentuin 77 te Berkel-Enschot. De bijeenkomsttijden zijn van 15.00 uur tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Aanmelden
Graag vernemen we van u of u bij de bijeenkomsten aanwezig bent. U kunt zich tot 27 november aanmelden via: crossroadsbrabant@erfgoedbrabant.nl onder vermelding van bijeenkomst en locatie/datum. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging.

Voor meer informatie over het project Crossroads Brabant 40|45


Tilburg is genomineerd voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2018

 Tilburg is samen met Deventer, Leiden en Zaanstad genomineerd voor de BNG Bank Erfgoed prijs. Op 29 maart 2018, in het Europese Jaar voor het Cultureel Erfgoed, wordt deze prijs voor de achtste maal  uitgereikt aan de ‘beste erfgoedgemeente’ van Nederland. De BNG Bank Erfgoedprijs bestaat uit een bedrag van € 25.000 en stimuleert gemeenten materieel en immaterieel erfgoed breed op te nemen in beleid en praktijk. Daarnaast kan het publiek binnenkort voor de publieksprijs op de gemeente stemmen die in het verleden, heden en toekomst op innovatieve wijze omgaat met erfgoed.
Voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2018 is voor het eerst met een longlist gewerkt, aangedragen door vele erfgoedorganisaties en -specialisten. Eerdere edities hadden een open aanmeldingsprocedure waarbij gemeenten zichzelf konden inschrijven. De winnaar van de BNG Bank Erfgoedprijs 2018 wordt gekozen uit vier genomineerde gemeenten die volgens de jury allen hun erfgoed op positieve en innovatieve wijze weten in te zetten voor de ontwikkeling van de gemeente.

In de laatste maanden van 2017 zullen de juryleden onaangekondigd een bezoek brengen aan iedere genomineerde gemeente. Tijdens dit bezoek zal de jury onder meer onderzoeken in hoeverre het erfgoed leeft in de stad en onder de bewoners. Tilburgers opgelet dus!
In januari 2018 worden gemeenten uitgenodigd hun erfgoedbeleid en -praktijk toe te lichten aan de jury door middel van een korte pitch. De jury gebruikt in haar beoordeling als leidraad een aantal  criteria, zoals de visie van de gemeente, de link met andere beleidsterreinen, de rol van inwoners, participatie van jeugd (onderwijs, erfgoededucatie) en ouderen, communicatie over het erfgoed(beleid), erfgoed als innovatieve factor en het gemeentelijke erfgoedbudget.
Met het gemeentebezoek en de pitch in het achterhoofd zal de jury zich vervolgens beraden over de vraag wie de winnaar is van de BNG Bank Erfgoedprijs 2018. De uitslag is geheim tot de feestelijke uitreiking op 29 maart 2018 in Zutphen (de winnende gemeente van de vorige editie).

Wij zijn heel blij met deze nominatie. In 2017 is de samenwerking met de erfgoedpartners echt op stoom gekomen. Vele erfgoedpartijen trekken samen op onder andere om gezamenlijk aan programma’s voor het publiek te werken. Een eerste uiting hiervan was het erfgoedprogramma rondom Koningsdag 2017. Door de erfgoedpartijen is toen een tiendaags programma opgezet, waarbij voor de basisscholen het Stickerboek Wortels van Oranje is gemaakt. De komende jaren gaan we hier enthousiast mee door. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een nieuwe gezamenlijke website van Erfgoed Tilburg.

Over de prijs
De BNG Bank Erfgoedprijs is een initiatief van het Erfgoedplatform van Kunsten ´92 en stimuleert gemeenten om actief in te zetten op cultureel erfgoed, ook ter versterking van beleidsterreinen als toerisme, cultuur, onderwijs, sociale zaken, ruimtelijke ontwikkeling en economie. Deze wordt beschikbaar gesteld door hoofdsponsor BNG Cultuurfonds. Eerdere winnaars zijn de gemeenten Dordrecht (2010), Westerveld (2011), Schiedam (2012), Kampen (2013) en Bergen op Zoom (2014), Beesel (2016) en Zutphen (2017).

Jury   
De jury van de BNG Bank Erfgoedprijs 2016 bestaat uit:
Ina Adema (burgemeester Lelystad en bestuurslid BNG Cultuurfonds)
Janneke Bierman (architect en directeur BiermanHenket architecten)
Karel Loeff (directeur Erfgoedvereniging Heemschut)
Cees van ‘t Veen (algemeen directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Arnoud Odding (directeur Rijksmuseum Twenthe)
Patrick Timmermans (directeur Erfgoed Brabant)Foto: Freddie de Roeck

4 noovèmber 2017: Tilburgse Taolbèttel meej et Grôot Dikteej

Fèèn Femielie 2016
Op 4 november zal voor de vierde keer de Tilburgse Taolbèttel gehouden worden, dit keer in het MIDI-theater. Zoals in voorgaande jaren strijden teams van vijf personen om de titel ‘Et Biste Bèttel Tiem’. Dit jaar is het spelelement sterker dan ooit aanwezig.

Eén van de onderdelen van de Taolbèttel is het Grôot Dikteej van de Tilburgse Taol, dat al sinds 1994 door de Stichting Tilburgse Taol wordt georganiseerd. Dit jaar wordt het Grôot Dikteej geschreven door Petra Robben van het Stadsmuseum Tilburg, zelf meervoudig winnares van de Cees Robben Bokaal. Jarenlang gaf zij les in de Tilburgse Taol en was ze als jurylid betrokken bij het Grôot Dikteej.

De Tilburgse Taolbèttel wordt gestreden in zes rondes waarin teams vragen beantwoorden over Tilburg en de Tilburgse Taol. Van ieder team mag één persoon meeschrijven aan het Grôot Dikteej van de Tilburgse Taol om zo extra punten te verdienen voor het team. Anders dan voorgaande jaren gaan de Dikteejschrèèvers voor aanvang van de Taolbèttel in alle rust met het dikteej aan de slag. Natuurlijk blijft het dikteej onderdeel van de avond.

Et Biste Bèttel Tiem verdient deze titel, de wisselbokaal en uiteraard eeuwige roem. De winnaar van
het Grôot Dikteej van de Tilburgse Taol neemt de Cees Robben Bokaal mee naar huis. Weet de winnaar van 2016, John van Krieken, zijn titel te prolongeren? Krijgt de Fèèn Femielie een opvolger of weten zij zelf weer als Et Biste Bèttel Tiem uit de strijd te komen? Hoe moeilijk zal het dikteej dit jaar zijn? Wie dit allemaal wil weten, is van harte welkom op de ‘gezèllegsten aovend van Tilburg’ die dit jaar gepresenteerd wordt door Rens Merkelbach.

Kaarten voor de Tilburgse Taolbèttel kunnen in de voorverkoop gekocht worden voor slechts € 10,- per kaart. Bestel en betaal uw kaarten voor 1 november via de website www.tilburgsetaol.nl/taolbettel.
Inschrijven als team kan nog tot 25 oktober, eveneens via www.tilburgsetaol.nl/taolbettel . De kosten voor deelname zijn slechts €40,- per team van vijf personen.

De Tilburgse Taolbèttel met het Grôot Dikteej van de Tilburgse Taol vindt plaats op zaterdag 4 november 2017, 20.00 uur, MIDI Tilburg, Heuvelring 108, 5038 CL Tilburg. www.midi-tilburg.nl

Te voet van O.L. Vrouw ter Noodkapel, via Hasseltse Kapel naar Peerke Donders
Bevrijdingswandeling langs monumenten van volksgeloof tijdens oorlog en bevrijding

 Op zondag 29 oktober wordt voor de eerste keer de Tilburgse Bevrijdingswandeling gehouden. Twee dagen na de officiële bevrijdingsdag van Tilburg wordt gewandeld vanaf de O.L. Vrouw ter Noodkapel in de Tilburgse binnenstad naar de Hasseltse Kapel en van daar naar Peerke Donders. De deelnemers worden per bus teruggebracht. Deelname kost 5 euro per persoon. Maximaal vijftig personen kunnen deelnemen.

De Tilburgse Bevrijdingswandeling start om 11.00 uur bij de O.L. Vrouw ter Noodkapel aan de Kapelhof. Rond 12.30 uur zijn de deelnemers bij de Hasseltse Kapel. Hier worden een eenvoudige lunch met koffie geserveerd. Om 16.00 uur zijn de vredeswandelaars bij Peerke Donders. Daar staat een bus klaar. De route is tien kilometer lang. Er wordt in een rustig tempo gelopen. In verband met de organisatie moet men zich opgeven vóór donderdag 26 oktober. Aanmelden via info@olvternoodtilburg.nl.

De eerste Tilburgse Bevrijdingswandeling wordt gehouden in het kader van de Tilburgse bevrijdingsdag op 29 oktober. Het initiatief is genomen door drie organisaties die met elkaar gemeen hebben dat ze erfgoed beheren dat sterk verbonden is met de oorlog en de bevrijding van Tilburg. De wandeling heeft een dubbele motivatie: op een vernieuwende manier stilstaan bij de bevrijding en aandacht hebben voor oorlog en vrede in de hedendaagse wereld.  

Geboortehuis Peerke Donders
De drie organisaties die de Tilburgse Bevrijdingswandeling organiseren zijn: de O.L. Vrouw ter Noodkapel. Deze kapel is met geld van de Tilburgers gebouwd om Maria te bedanken voor de bevrijding. In de kapel ligt een boek met de namen van Tilburgse oorlogsslachtoffers. Tijdens de oorlog en de bevrijding hebben de Tilburgers hun vertrouwen gesteld in Maria. Haar verering was zeer groot. Dat is de relatie met de Hasseltse Kapel. Door de Tilburgers werd het als een wonder beschouwd dat de bevrijding op 27 oktober kwam op de geboortedag van Peerke Donders.

De Tilburgse Bevrijdingswandeling begint met een toelichting op de O.L. Vrouw ter Noodkapel door Karel Bergmans. Hij is de voorzitter van de beheerstichting. In zowel de Hasseltse Kapel als in het Museum van Peerke Donders wordt een uiteenzetting gegeven door Paul Spapens, kenner van het Tilburgs volksgeloof. Onderweg wordt op sommige plaatsen stilgestaan bij onder meer de betekenis van de zogeheten Mariategels die in Tilburg tegen huizen zijn gemetseld.    
         


Bijschrift poster: De drie organisatoren worden door middel van iconen voorgesteld. Deze iconen zijn door Ivo van Leeuwen en Sander Neijnens ontwikkeld als onderdeel van het project TilburgsAns.